Podmínky použití stránek

 

Informace uvedené na těchto stránkách připravujeme s nejvyšší péčí a v dobré víře, avšak provozovatel Akademie medicínského práva o.p.s. neručí za jejich správnost, úplnost, aktuálnost nebo přesnost. Informace mají, mimo jiné, marketingový charakter. Akademie medicínského práva o.p.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené použitím informací na těchto webových stránkách. Proto vám doporučujeme správnost informací vždy prozkoumat. Dále upozorňujeme, že jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů.

Za informace se považují jak informace obsažené v textové tak i v jakékoliv jiné podobě – např. v podobě souborů ke stažení nebo výsledků činnosti integrovaných aplikací.

Poskytování každé ze služeb propagovaných na těchto stránkách může být bez udání důvodu dočasně nebo trvale pozastaveno nebo odmítnuto a to z technických, kapacitních nebo jiných důvodů. Všechny služby jsou předmětem dostupnosti.

Informační servis pro přihlášené nebo nepřihlášené návštěvníky, který tyto stránky poskytují, je poskytován zdarma a v režimu „jaký je“. Nelze na jeho provoz nebo kvalitu činit nárok a jeho poskytování může být návštěvníkovi nebo přihlášenému klientovi bez udání důvodu dočasně nebo trvale přerušeno.