Konference ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO VII. dne 23. 5. 2019 v Akademii věd ČR.

Zaměření na problematiku odmítnutí a ukončení péče ze strany poskytovatele zdravotních služeb, aktuální legislativu, judikaturu a rozhodovací praxi ve zdravotnictví.

Registrace prostřednictvím info@akademiemp.cz