Konference PRÁVNÍ A ETICKÉ ASPEKTY UMĚLÉ INTELIGENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Umělá inteligence (Al) zcela (z)mění prostředí medicíny a zdravotní péče. Vlna inovací transformuje proces klinického rozhodování, monitorování pacientů, zdraví a zdravotní péče, potřebné vzdělání i dovednosti. Al přináší nové právní aspekty do poskytování zdravotních služeb. Jsme připraveni?

Diskutovaná témata: Umělá inteligence, telemedicína, inovace léčiv, právní odpovědnost a její změny v souvislosti s Al ve zdravotnictví

Diskuzní panel za účasti: doc. JUDr. Radima Polčáka, Ph.D., PF MUNI, MUDr. Oldřicha Šubrta, MBA, AHCM, MUDr. Marina Holcáta, MBA, FN Motol, Mgr. Michala Štýbnara, NTC, doc. JUDr. Tomáše Doležala, Ph.D., LL.M., AV ČR, JUDr. Radka Policara, MZČR, JUDr. Petra Vojtka, NS ČR, doc. JUDr. Filipa Melzera, LL.M., Ph.D., PF UP, JUDr. Stanislava Mikeše, Skils, s.r.o., JUDr. Karla Havlíčka, zakladatele Stálé konference českého práva a dalších odborníků z řad medicíny, etiky a práva

Registrace prostřednictvím info@akademiemp.cz

Patrneři konference: