Vzdělávání

Třístupňové ucelené vzdělávání

Dlouhodobé systematické vzdělávání ve všech oblastech práva, které se dotýkají oblasti zdravotnictví. Jednotlivé třídy zaměřeny na osoby s právnickým vzděláním a bez právnického vzdělání. Semestrální navazující stupně.

Určeno pro management poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví, právníky zdravotnických zařízení, advokáty a zaměstnance státní správy a samosprávy.

Zvýhodněná právní pomoc pro absolventy poskytovaná zkušenými advokáty, trvale spolupracujícími s Akademií medicínského práva o.p.s.

Základní stupeň 1:

Určeno pro management poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví, zaměstnance státní správy a samosprávy.

Omezený počet osob ve třídě: 25

Cena: 29.000,- Kč (bez DPH); 7.250,- Kč (bez DPH) za jeden modul.

  1. Modul - právní normy a autonomie pacienta (hierarchie právních předpisů, teorie práva, vnitřní předpisy, informovaný souhlas, negativní revers, dříve vyslovená přání, detence)
  2. Modul – ochrana soukromí a poskytování informací ve zdravotnictví (povinná mlčenlivost, oznamovací povinnost poskytovatele zdravotních služeb, vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací)
  3. Modul – náležitá odborná úroveň poskytování zdravotních služeb a právní odpovědnost ve zdravotnictví (lege artis, právní odpovědnost zdravotnického pracovníka a poskytovatele zdravotních služeb, odpovědnost managementu, problematika stížností)
  4. Modul – řízení před soudem prvního stupně, simulace soudního sporu, kazuistiky 

- Pravidelní hosté v každém modulu: soudci Ústavního soudu ČR , Nejvyššího soudu ČR a krajských soudů a zástupci Nejvyššího státního zastupitelství.

- Společenský večer se slavnostním předáním certifikátů o absolvování medicínsko-právního vzdělávání.

 

Specializovaný stupeň 2:

Určeno pro management poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví, právníky poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnance státní správy a samosprávy.

Cena: 21.750,- (bez DPH); 7.250,- Kč (bez DPH) za jeden modul.

  1. Modul – zdravotní pojištění, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, úhrady za poskytnutou zdravotní péči a její limitace
  2. Modul – pracovněprávní problematika, vznik, změna a zánik pracovního poměru, sankce za porušení právní povinnosti, odměňování v pracovněprávních vztazích
  3. Modul – právní odpovědnost, řízení před soudem druhého stupně, odvolací důvody, koncentrace řízení

 

Specializovaný stupeň 3:

Závěrečný stupeň vzdělávání navazující na základní stupeň 1 a specializovaný stupeň 2

 

Výuka probíhá v prostorách Villa Gröbovka, (Havlíčkovy sady 58, Praha 2), kde mají účastníci akademie možnost ubytování.

Přihlášky a případné dotazy je možné zasílat elektronickou poštou na adresu: info@akademiemp.cz